ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ПОЖЕЖІ У КАБЕЛЬНИХ ТУНЕЛЯХ ЗА ЇХ РІЗНИХ ПАРАМЕТРІВ

  • T Samchenko ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
  • O Nuianzin ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
  • S Pozdieiev ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
  • M Kryshtal ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
  • S Vedula ЧІПБ ім. Гороїв Чорнобиля НУЦЗУ
Ключові слова: кабельний тунель, температурний режим пожежі, комп’ютерне моделювання, обчислювальний експеримент

Анотація

Моделювання, як метод наукового дослідження дає можливість, не виконуючи матеріально затратних та трудомістких натурних експериментів на моделях проводити всі необхідні досліди щодо визначення температурних режимів пожежі у кабельних тунелях. Метою проведення досліджень даної роботи є визначення температурного режиму пожежі у кабельному тунелі залежно від його форми, розмірів та пожежного навантаження. У одному з програмних комплексів CFD були створені комп’ютерні моделі кабельних тунелів. Проведено обчислювальні експерименти та визначено температурні режими пожеж у тунелях з різними параметрами.
У даній роботі дістало подальшого розвитку застосування обчислювальних експериментів для дослідження процесів тепломасообміну при пожежах у кабельних тунелях.

Опубліковано
2019-10-04