ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАДІЙНОСТІ ПОРОШКОВИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • V Kavetskyi ТОВ «Незалежна лабораторія пожежної безпеки»
  • M Biloshytskyi Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • S Yeremenko Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
  • A Pruskyi Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
  • M Kopylnyi Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • O Korniienko Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: Ключеві слова: вогнегасники, вогнегасні порошки, показники якості, стандарти, випробування, розривний тиск, хімічний склад вогнегасних порошків.

Анотація

Проведено аналіз проблемних питань забезпечення надійності порошкових засобів пожежогасіння: забезпечення надійності якості вогнегасних порошків під час їхнього виготовлення, зберігання і застосування, забезпечення якості, надійності використання, безпеки використання порошкових вогнегасників. Проаналізовано вплив на якість вогнегасних порошків хімічного складу, встановлено оптимальні концентрації компонентів вогнегасного складу, які забезпечують якість вогнегасних порошків. Проаналізовано вплив введення у дію Закону України "Про стандартизацію" (2014 рік), яким відмінено обов’язкову державну реєстрацію стандартів і ТУ, а також запровадження добровільності їх застосування, на якість і надійність застосування порошкових засобів пожежогасіння. Запропоновано шляхи покращення якості вогнегасних порошків і порошкових вогнегасників і підвищення надійності гасіння ними пожеж.

Опубліковано
2019-10-22