[1]
Є. КИРИЧЕНКО, В. ГВОЗДЬ, В. ВАЩЕНКО, О. КИРИЧЕНКО, О. ДЯДУШЕНКО, і В. МЕЛЬНИК, «ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ТЕМПЕРАТУРУ ЗАЙМАННЯ ТА ЧАС ЗГОРЯННЯ ЧАСТИНОК МАГНІЮ ТА АЛЮМІНІЮ В ПРОДУКТАХ РОЗКЛАДАННЯ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ », NVCZ, вип. 2(12), с. 111–121, Груд 2021.