У період з 2000 по 2010 роки в УкрНДІПБ, а з 2011 по 2015 роки в УкрНДІЦЗ, двічі на рік видавався друкований науковий журнал «Науковий вісник УкрНДІПБ», який було включено до Переліку фахових видань у галузі технічних наук, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Загалом було видано 32 номери видання, що містили 767 наукових статей.

У 2015 році у зв’язку із закінченням терміну включення видання до Переліку наукових фахових видань та необхідністю його поновлення, а також у зв’язку із розширенням напрямів наукових досліджень УкрНДІЦЗ, науково-технічна рада інституту прийняла рішення щодо перейменування наукового журналу «Науковий вісник УкрНДІПБ» в «Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека» та додаткового включення до складу його редакційної колегії фахівців за спеціальністю 21.02.03 - «цивільний захист».

Друковане видання «Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека» зареєстроване в Міністерстві юстиції України  із отриманням свідоцтва серії КВ за № 21910-11810ПР від 12.03.2016.

Журнал включено до категорії «В» Переліку  наукових фахових видань України в галузі технічних наук за спеціальностями 21.06.02 «Пожежна безпека» та 21.02.03 «Цивільний захист». Наказ Міністерства освіти і науки України  від 24.05.2018 № 527