Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

Статті, що надходять до видання в обов'язковому порядку проходять процедуру рецензування.

Після подання статті до видання головним редактором журналу, або його заступником визначається особа, що буде здійснювати рецензування статті. Це може бути член редакційної колегії, або зовнішній рецензент, що має наукові здобутки по тематиці наукової статті.

Після проведення "сліпого" рецензування, рецензент надає зауваження до статті (за їх наявності) та свої рекомендації щодо подальшого проходження статті. На підставі цих рекомендацій та додаткового розгляду матеріалів (за необхідності) редакційна колегія ухвалює рішення про публікацію статті (або її відхилення).

Етичні зобов’язання рецензентів

  1. Рецензування допомагає редактору прийняти рішення про публікацію, а також може допомогти автору підвищити якість роботи. 
  2. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в наданому матеріалі, він повинен відразу повернути матеріали.
  3. Рецензент повинен об'єктивно оцінювати якість матеріалу, його інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою матеріал відповідає високим науковим і літературним стандартам.
  4. Рецензент повинен враховувати наявний або ймовірний конфлікт інтересів у разі, коли наданий матеріал близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути матеріал без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
  5. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
  6. Рецензент повинен вичерпно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані його зауваження. 
  7. Рецензент повинен поводитися з матеріалом присланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати матеріали іншим особам або обговорювати їх з іншими особами (винятком є випадок, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації, для чого потрібен дозвіл редакційної колегії).
  8. Рецензенту забороняється будь-яке використання отриманих аргументів й висновків автора без дозволу останнього.