Редакційний штат

Головний редактор

Поздєєв С.В.
доктор технічних наук (21.06.02- «Пожежна безпека»)
професор
головний науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи
Черкаський інститут пожежної безпеки ім.Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
головний науковий співробітник
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чернобиля Національного університету цивільного захисту
https://orcid.org/0000-0002-9085-0513

Члени редакційної колегії:

Лавренюк О.І.
кандидат технічних наук (05.17.06- Технологія полімерних і композиційних матеріалів), доцент
доцент кафедри фізики та хімії горіння
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Україна
https://orcid.org/0000-0003-4509-2896

 Лоїк В.Б.
кандидат технічних наук (21.06.02- Пожежна безпека), доцент
доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Україна
https://orcid.org/0000-0002-3772-1640

 Пазен О.Ю.
кандидат технічних наук (21.06.02- Пожежна безпека)
докторант
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Україна
https://orcid.org/0000-0003-1655-3825

Паснак І.В.
заступник начальника інституту з навчально-наукової роботи навчально-наукового-інституту пожежної та техногенної безпеки
кандидат технічних наук (21.06.02- Пожежна безпека), доцент
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Україна
https://orcid.org/0000-0002-8405-4625

Тютюник В.В.
доктор технічних наук (21.02.03- цивільний захист)
старший науковий співробітник (21.06.02- пожежна безпека)
начальник кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту
Національний університет цивільного захисту України
https://orcid.org/0000-0001-5394-6367

Цапко Ю.В.
доктор технічних наук (05.23.05- Будівельні матеріали та вироби)
старший науковий співробітник (21.06.02- Пожежна безпека)
Національний університет біоресурсів і природокористування
Україна
https://orcid.org/0000-0003-0625-0783

Кропивницький В.С.
кандидат технічних наук (05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту)
Національний університет цивільного захисту

https://orcid.org/0000-0002-3527-7283

Ніжник В.В.
кандидат технічних наук (21.06.02 - пожежна безпека)
старший науковий співробітник (21.06.02 - пожежна безпека)
начальник науково-дослідного центру протипожежного захисту
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Україна
https://orcid.org/0000-0003-3370-9027

Самберг А.
доктор технічних наук (космічна техніка та дистанційне зондування землі)
кандидат технічних наук (21.02.03 - цивільний захист)
професор
Експерт і член відбіркового комітету Європейської Комісії з оцінки та відбору для фінансування в галузі безпеки,
Бельгія
https://orcid.org/0000-0002-1689-4120

Новак С.В.
кандидат технічних наук (05.14.05 - теоретична теплотехніка)
старший науковий співробітник (21.06.02 - пожежна безпека)
провідний науковий співробітник
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
https://orcid.org/0000-0001-7087-318X

Врублевський Д.
доктор наук, інженер.
Директор
Науковий та дослідницький центр протипожежного захистуCNBOP-PIB
Польща
Scopus ID: 54891408100

Іванов Ю.С.
кандидат технічних наук (05.26.03- пожежна та промислова безпека)
перший заступник начальника
Науково-дослідний інститут пожежної безпеки та проблем надзвичайних ситуацій МНС Беларусі
Республіка Білорусь
https://orcid.org/0000-0002-1723-8651

Коваленко В.В.
кандидат технічних наук (21.06.02 - пожежна безпека)
старший науковий співробітник (21.06.02 - пожежна безпека)
начальник науково-випробувального центру
Інститут державного управління та науковизх досліджень з цивільного захисту
Україна
https://orcid.org/0000-0001-5780-5684

Ліхньовський Р.В.
кандидат хімічних наук (02.00.13 – нафтохімія і вуглехімія), старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник 
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Україна
https://orcid.org/0000-0002-9187-9780

Навроцький О.Д.
кандидат технічних наук (05.26.03- пожежна та промислова безпека)
доцент кафедри автоматичних систем безпеки
Університет цивільного захисту МНС Беларусі
Республіка Білорусь
https://orcid.org/0000-0002-4137-2519

Огурцов С.Ю.
кандидат технічних наук (21.06.02 - пожежна безпека)
старший науковий співробітник (21.06.02 - пожежна безпека)
начальник кафедри організації заходів цивільного захисту
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Україна
https://orcid.org/0000-0003-3224-9436

Сізіков О.О.
кандидат технічних наук (21.06.02 - пожежна безпека)
старший науковий співробітник (21.06.02 - пожежна безпека)
провідний науковий співробітник
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Україна

https://orcid.org/0000-0002-7861-3144