Головний редактор

Новак С.В.

кандидат технічних наук (05.14.05 – Теоретична теплотехніка)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

провідний науковий співробітник

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0001-7087-318X

 

Члени редакційної колегії:

Баланюк В.М.

начальник кафедри екологічної безпеки

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Україна

https://orcid.org/0000-0003-0853-4229

 

Костенко В.К.

доктор технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

професор

завідувач кафедри природоохоронної діяльності

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Україна

https://orcid.org/0000-0001-8439-6564

 

Костенко Т.В.

доктор технічних наук (05.26.01 – Охорона праці)

доцент

професор кафедри безпеки безпеки об’єктів будівництва та охорони праці Черкаський інститут пожежної безпеки ім.Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Україна

https://orcid.org/0000-0001-9426-8320

 

Кропивницький В.С.

кандидат технічних наук (05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту)

начальник інституту

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0002-3527-7283

 

Мирошник О.М.

доктор технічних наук (21.02.03 – Цивільний захист)

доцент

начальник навчально-науково-виробничого відділу

Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Україна

https://orcid.org/0000-0001-8951-9498

 

Ніжник В.В.

кандидат технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

начальник науково-дослідного центру інноваційних технологій

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

https://orcid.org/0000-0003-3370-9027

 

Поздєєв С.В.

доктор технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

професор

головний науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи

Черкаський інститут пожежної безпеки ім.Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Україна

https://orcid.org/0000-0002-9085-0513

 

Самберг А.

доктор технічних наук (космічна техніка та дистанційне зондування землі)

кандидат технічних наук (21.02.03 – Цивільний захист)

The International Emergency Management Society TIEMS (Брюссель,

Бельгія), начальник науково-дослідного відділу,

Експерт і член відбіркового комітету Європейської Комісії з оцінки та

відбору для фінансування в галузі безпеки у програмі ЕС «Горизонт 2020»,

Фінляндія, Україна

https://orcid.org/0000-0002-1689-4120

 

Тютюник В.В.

доктор технічних наук (21.02.03 – Цивільний захист)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

начальник кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту

Національний університет цивільного захисту України

Україна

https://orcid.org/0000-0001-5394-6367

 

Білошицький М.В.

кандидат хімічних наук

доцент

Кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0002-7114-2538

 

Боровиков В.О.

кандидат технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

фахівець із стандартизації, сертифкації та якості

ГО «Українська федерація спеціалістів безпеки»

Україна

https://orcid.org/0000-0002-6364-2428

 

Врублевський Д.

доктор наук, інженер.

Директор

Науковий та дослідницький центр протипожежного захисту CNBOP-PIB

Польща

 

Жартовський С.В.

доктор технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

провідний науковий співробітник

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0001-7512-0988

 

Іванов Ю.С.

кандидат технічних наук (05.26.03 – Пожежна та промислова безпека)

перший заступник начальника

Науково-дослідний інститут пожежної безпеки та проблем надзвичайних ситуацій МНС Білорусі

Республіка Білорусь

https://orcid.org/0000-0002-1723-8651

 

Кириченко О.В.

доктор технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

професор кафедри організації техногенно-профілактичної роботи та охорони праці кафедри природоохоронної діяльності

Черкаський інститут пожежної безпеки ім.Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Україна

https://orcid.org/0000-0002-0240-1807

 

Коваленко В.В.

кандидат технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

заступник начальника інституту (з цивільного захисту)

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0001-5780-5684

 

Кравченко Р.І.

кандидат технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

старший науковий співробітник (21.06.02 Пожежна безпека)

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0003-1410-4567

 

Ліхньовський Р.В.

кандидат хімічних наук (02.00.13 – Нафтохімія і вуглехімія)

старший науковий співробітник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0002-9187-9780

 

Навроцький О.Д.

кандидат технічних наук (05.26.03 – Пожежна та промислова безпека)

доцент кафедри автоматичних систем безпеки

Університет цивільного захисту МНС Білорусі

Республіка Білорусь

https://orcid.org/0000-0002-4137-2519

 

Нікулін О.Ф.

доктор технічних наук (05.13.06 – Інформаційні технології)

провідний науковий співробітник

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0001-9126-0681

 

Огурцов С.Ю.

кандидат технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

учений секретар

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0003-3224-9436

 

Сізіков О.О.

кандидат технічних наук (21.06.02 – Пожежна безпека)

старший науковий співробітник (21.06.02 – Пожежна безпека)

провідний науковий співробітник

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна

https://orcid.org/0000-0002-7861-3144