АДСОРБЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗАХИСНОЇ ДІЇ ФІЛЬТРІВ-ПОГЛИНАЧІВ

  • V Kovalenko Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • A Borysova Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • I Pliuta Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • R Likhnovsky Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: захисна дія фільтрів різного призначення, явище адсорбції, ізотерми адсорбції

Анотація

У цій статті проведено аналіз нормативних документів стосовно визначення захисної дії фільтрів протигазових та фільтрів-поглиначів, що призначені для індивідуального та колективного захисту. Висвітлено теоретичні аспекти дії поглинальної здатності фільтрів, фундаментальні основи адсорбції ув'язано з часом захисної дії фільтрів від небезпечних хімічних речовин. Зазначено, що час захисної дії на пряму залежить від окремого випадку адсорбції — хемосорбції

Опубліковано
2018-12-30