МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ГАСІННЯ ВИСОКОКИПЛЯЧИХ ГОРЮЧИХ РІДИН

  • S Ohurtsov Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • S Semychaievskyi Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: висококиплячі горючі рідини, тонкорозпилена вода, дослідження процесів гасіння, тепловізійна техніка

Анотація

Визначена необхідність розробки окремих методик лабораторних досліджень водних вогнегасних речовин та параметрів їх подавання для мінімізації інтенсифікації процесів горіння висококиплячих горючих рідин. Запропонована удосконалена  методика досліджень процесів гасіння, що забезпечує контроль температури модельного вогнища, температури вогнегасної речовини, а використання тепловізійного приладу забезпечує візуалізацію розміру та форми полум’я модельного вогнища в процесі його гасіння. Експериментально визначені параметри розпилу форсунки Danfoss 0,40 Gph 80° за умов її використання для розпилу дистильованої води за тисків від 4 до  8 бар. Показана можливість використання термографічного обладнання із спектральним діапазоном від 7 до 14,5 мкм для дослідження особливостей взаємодії тонкорозпилених водних вогнегасних речовин із вискокиплячими горючими рідинами

Опубліковано
2018-12-30