РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЗРАЗКА СИСТЕМИ ПІННОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ, ЩО СПОЖИВАЄ СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ (CAFS)

  • A. Nikulin Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • A. Kodryk Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • O. Titenko Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • V. Prysiazhniuk Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: компресійна піна, піноутворювач, адгезія, стійкість піни.

Анотація

Аналіз відомих конструкцій систем пінного пожежогасіння, що споживає стиснене повітря, а також результати їх досліджень за кордоном, дозволили сформувати основні принципові напрямки розвитку  та вимоги до експериментального зразку системи пінного пожежогасіння, що споживає стиснене  повітря. Особливу увагу приділено аналізу та розробкам малогабаритних пересувних та переносних установок, які можуть бути адаптовані під існуюче пожежно-технічне оснащення та пожежну техніку. Загальна тенденція при проектуванні різноманітних конструкцій, особливо складних, побудованих на внутрішній взаємодії окремих структурних одиниць - є розробка математичної моделі, що передує конструктивним рішенням та часто є розрахунковою основою для них. На основі математичної моделі розроблено експериментальний лабораторний зразок системи пінного пожежогасіння для вивчення можливостей отримання компресійної піни з використанням вітчизняних піноутворювачів. Доведена можливість отримання компресійної піни за запропонованою схемою з використанням вітчизняних піноутворювачів загального призначення.

Опубліковано
2018-12-30