ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ANSYS CFX ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ГАЗОВОГО ПОТОКУ В РЕАКЦІЙНОЇ КАМЕРІ ПРИ ОТРИМАННЯ СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ ТЕРМОРОЗЩЕПЛЕНОГО ГРАФІТУ

  • F Kirchu Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • A Nikulin Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • A Kodryk Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • O Titenko Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • O Moroz Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: терморозширений графіт, реакційна камера, моделювання процесу, газодинаміка, газовий потік, інжектор, поля швидкості та температури.

Анотація

Робота присвячена дослідженню можливостей використання методів чисельної газодинаміки для оптимізації і оцінки впливу конструктивних характеристик реакційної камери для отримання терморозщепленого графіту, як сорбенту для ліквідації наслідків розливу нафтопродуктів на водній поверхні, на його експлуатаційні характеристики. При розрахунках використовувалася стандартна SST модель турбулентної в'язкості реалізованості в програмному комплексі ANSYS 12. Результати моделювання дозволили домогтися стійкої роботи ежектора, за допомогою якого графіт вводиться в реакційну камеру. Виявлена необхідність перепрофілювання реакційної камери для забезпечення більш стійкого вихрового течії всередині її, з метою забезпечення сепарації розщепленого і нерозщепленного графіту, збільшення часу проходження реакції розширення і створення рівномірного теплового поля в реакторі, що дозволило зменшити щільність і підвищити сорбційну здатність терморасширенного графіту.

Опубліковано
2020-02-18