ДОСЛІДЖЕННЯ СПАЛАХУВАННЯ ТА ГОРІННЯ ЧАСТИНОК АЛЮМІНІЄВО-МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ У ПРОДУКТАХ РОЗКЛАДАННЯ ТВЕРДИХ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПАЛИВ

  • R Motrichuk Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • O Kyrychenko Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • O Dibrova Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
  • V Vashchenko Черкаський державний технологічний університет
  • S Kolinko Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: порошки алюмінієво-магнієвих сплавів, АМС, перхлорат амонію, ПХА, термічне розкладання, пожежовибухонебезпека.

Анотація

Представлено результати експериментальних досліджень процесів спалахування та горіння частинок алюмінієво-магнієвих сплавів у газоподібних продувах високотемпературного розкладання твердих піротехнічних палив, що призводять до їх пожежовибухонебезпечного розвитку. Актуальність проведених досліджень обумовлена широкою галуззю застосування піротехнічних виробів на основі піротехнічних сумішів порошків алюмінієво-магнієвих сплавів з добавками органічних речовин, зокрема застосуванням в військовій техніці та застосуванням в різноманітних галузях пов’язаних з обертанням твердих піротехнічних палив, освітлювальних та сигнальних засобів тощо.  Відповідно при  пожежі на об’єктах зберігання піротехнічних виробів або під час їх транспортування виникає небезпека спалахування піротехнічних сумішей з різним прискоренням подальшого процесу їх згоряння та відбувається руйнування піротехнічних виробів. Внаслідок цього утворюються високотемпературні продукти згоряння, які є пожежонебезпечними для навколишніх об’єктів.

Відповідно до вищезазначеного необхідним є отримання даних про закономірності процесу спалахування та горіння частинок алюмінієво-магнієвих сплавів, що визначає можливість прогнозування пожежонебезпечних властивостей піротехнічних сумішей. В результаті проведених досліджень були отримані дані щодо спалахування та горіння частинок алюмінієво-магнієвих сплавів, зокрема отримано залежність часу затримки сплахування частинок алюмінієво-магнієвих сплавів від їх хімічного складу, отримано дані по процесу горіння частинок алюмінієво-магнієвих сплавів, отримано дані по впливу добавок до алюмінієво-магнієвих сплавів

Опубліковано
2020-02-18