ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ВИГОРЯННЯ ТА УМОВ ГАСІННЯ МОДЕЛЬНОГО ВОГНИЩА ПОЖЕЖІ КЛАСУ В ПРИ ПОСЛІДОВНОМУ ЗАСТОСУВАННІ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПІНОСКЛА ТА ГЕЛЕУТВОРЮЮЧОЇ ВОГНЕГАСНОЇ РЕЧОВИНИ

  • I Dadashov Академія МНС Азербайджанської республіки
  • O Kirieiev Національний університет цивільного захисту України
  • D Trehubov Національний університет цивільного захисту України
Ключові слова: масова швидкість вигоряння, модельний осередок пожежі класу В, бензин, пожежі в резервуарах, гранульоване піноскло, гелеутворюючі системи.

Анотація

Проаналізовано недоліки існуючих засобів пожежогасіння горючих рідин. Показано, що низька ефективність застосування стандартних пін для пожежогасіння зумовила необхідність розробки ефективних фтор синтетичних піноутворювачів, що створюють ізолюючу плівку водного розчину. Акцентовано увагу, що токсичність цих піноутворювачів викликає необхідність пошуку принципово нових засобів гасіння пожеж класу В. Показано перспективність пошуку плавучих негорючих систем в якості носія для поверхневих засобів пожежогасіння або безпосередньо для гасіння. Запропоновано використовувати для гасіння пожеж легкозаймистих та горючих рідин тверді гранульовані матеріали з низькою щільністю. Наведено результати експерименту з гасіння модельного вогнища пожежі  класу В вогнегасною системою на основі гранульованого піноскла з додатковим впливом компонентів гелеутворюючих систем. Встановлено, що нанесення шару піноскла на поверхню палаючого бензину знижує швидкість його горіння. Показано, що між лабораторним та модельним експериментом існує суттєва різниця у масовій швидкості вигоряння, що може бути пояснено різною висотою вільного борта. В інтервалі товщини шару піноскла 0 – 6 см таке зменшення невелике. Під час подальшого зростання товщини шару понад 6 см відбувається швидке зменшення масової швидкості вигоряння бензину. В найбільшому ступені уповільнює швидкість горіння бензину піноскло з розміром гранул 1 - 1,5 см. Забезпечити припинення горіння незначною подачею компонентів гелеутворюючих систем можливо при товщині шару піноскла 10 см для фракції 1-1,5 см і товщині 12 см для фракцій 1,5-2,5 см і 2,5-4 см. Досягти відсутності повторного займання при внесенні палаючого полум'я факела над поверхнею піноскла можливо при нанесенні шару гелю при поверхневому витраті 0,5-0,8 г/см2 для фракції 1-1,5 см і 1-1,2 г/см2 для фракції 1,5-2,5 см. Для фракції 2,5-4 см за вивчених товщин шару піноскла ефект відсутності повторного займання досягти не вдається.

Опубліковано
2018-12-30