ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ: ЗОВНІШНІ РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

  • S Nemenushcha Одеська національна академія харчових технологій
  • O Fesenko Одеська національна академія харчових технологій
  • V Lysyuk Одеська національна академія харчових технологій
Ключові слова: надзвичайні ситуації, природно-техногенна обстановка, зовнішні ризики для підприємств.

Анотація

Проведено аналіз інформаційних джерел і узагальнено дані щодо зовнішніх чинників виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах Одеської області. На підставі статистико-аналітичної оцінки даних комплексу ризиків та загальних тенденцій їх змін щодо природно-техногенної безпеки на території Одеської області встановлена висока імовірність виникнення надзвичайних ситуацій. Серед небезпечних природних процесів і явищ в області можливе виникнення таких видів надзвичайних ситуацій: геологічні, гідрологічні, метеорологічні, природні пожежі та масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин, окрім виверження вулканів. Небезпечними факторами техногенного характеру на території Одеської області є радіаційні, хімічні, пожежо- та вибухонебезпечні, транспортні та наслідки гідродинамічних аварій. Встановлено, що від поєднання природних і техногенних небезпек ризик для людини постраждати або загинути від їх сумісної дії збільшується врази. За результатами територіального моніторингу природних і техногенних джерел виникнення надзвичайних ситуацій запропоновано превентивні заходи зниження рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій

Опубліковано
2018-12-30