ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ ВОГНИЩА ПОЖЕЖІ ЧЕРЕЗ ВІКОННИЙ ПРОРІЗ БУДІВЛІ НА ЕЛЕМЕНТИ СУМІЖНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • V Nizhnyk Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: будівля, відстань, вогнище пожежі, протипожежна, температура, тепловий вплив, теплопередача.

Анотація

Наведено результати експериментального визначення зміни температури на елементах суміжних об’єктів від теплового впливу вогнища пожежі через віконний проріз будівлі. Проведено обробку отриманих експериментальних даних за статистичними показниками (абсолютними, відносними та середньоквадратичними відхиленнями, дисперсіями, а також критеріями Граббса та Фішера). Побудована залежність температури на поверхні елементів суміжної будівлі від відстані розташування такої будівлі від осередку горіння та тривалості теплового впливу.

Опубліковано
2019-10-04