СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ’ЄКТА ЗАХИСТУ

  • O Sizikov Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • V Nizhnyk Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • Y Ballo Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • S Golikova Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • O Savchenko Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: система управління пожежною безпекою об’єкта, організаційно-управлінські заходи, суб’єкт управління пожежною безпекою об’єкта захисту, об’єкт управління, організаційна структура, алгоритм управління

Анотація

Наведені результати досліджень щодо обґрунтування загальних положень системи управління пожежною безпекою об’єкта захисту. Вперше встановлено низку термінів та визначень понять, які характеризують та конкретизують окремі елементи системи управління пожежною безпекою об’єкта. Показано недосконалість існуючих підходів щодо наявних організаційних заходів забезпечення пожежної безпеки на об’єкті захисту. Наведено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо ефективної реалізації управлінського впливу за допомогою управлінських рішень суб’єктів управління об’єкта захисту, що дозволяє реалізовувати на об’єктах різного функціонального призначення організаційні вимоги та технічні вимоги до системи запобігання пожежі та комплексу протипожежного захисту. В результаті проведених досліджень розроблено організаційну структуру системи управління пожежною безпекою об’єкта та встановлені вимоги щодо її функціонування та алгоритму управління.

Опубліковано
2020-02-18