ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СТАЛІ, ОТРИМАНИХ ДЛЯ СТАНДАРТИЗОВАНИХ ЗРАЗКІВ І ЗРАЗКІВ ЗМЕНШЕНИХ РОЗМІРІВ З ВОГНЕЗАХИСНИМИ МАТЕРІАЛАМИ «ЕНДОТЕРМ 400202» І «ЕНДОТЕРМ 210104»

  • S Novak Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • V Drizhd Науково-виробниче підприємство «Спецматеріали», Україна
  • O Dobrostan Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: вогнезахисна здатність, вогнезахисний матеріал, приведена товщина, критична температура сталі, межа вогнестійкості, сталева конструкція, стандартизований зразок.

Анотація

Наведено результати визначення збіжності експериментальних даних щодо тривалості вогневого впливу за стандартним температурним режимом до досягнення критичної температури сталі, отриманих для стандартизованих зразків (колон) і зразків зменшених розмірів (пластин) із застосуванням реактивного вогнезахисного матеріалу «Ендотерм 400202», що спучується під тепловим впливом в умовах пожежі, та пасивного вогнезахисного матеріалу (плити) «Ендотерм 210104». Встановлено діапазони відхилення значень цієї тривалості, визначених для зразків зменшених розмірів, від експериментальних даних, отриманих на стандартизованих зразках. Показано, що значення цього відхилення залежить від приведеної товщини сталевого профілю та критичної температури сталі. Надано аналіз отриманих залежностей.

Опубліковано
2018-12-30