ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • S Novak Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • M Novak Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • O Bedratiuk Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Анотація

Наведено результати дослідження , спрямованого на подальше удосконалення і розвиток процедур оцінювання методів визначення характеристик вогнестійкості будівельних конструкцій. Визначено особливості оцінювання методів визначення характеристик вогнестійкості будівельних конструкцій. Запропоновано процедуру валідації експериментально-розрахункових методів, призначених для визначення товщини вогнезахисту будівельних конструкцій, за якої забезпечується їхня вогнестійкість у широкому діапазоні змінювання параметрів цих конструкцій, засновану на проведенні обчислювального експерименту. Встановлено придатність запропонованої процедури валідації шляхом її застосування для експериментально-розрахункового методу, призначеного для визначення товщини вогнезахисних матеріалів для несучих сталевих конструкцій (колон і балок). Визначено напрям подальших досліджень, які орієнтовані на виявлення впливу теплофізичних властивостей вогнезахисних матеріалів і напружено-деформованого стану зразків сталевих конструкцій під час випробування на точнісні показники методу, що дозволить визначити більш прийнятні процедури оцінювання методу і оброблення експериментальних даних із підвищеною точністю.

Опубліковано
2020-02-18