ВПЛИВ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ НА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ СТВОЛІВ-ГЕНЕРАТОРІВ ПІНИ ВИСОКОЇ КРАТНОСТІ

  • V Chuian Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
  • O Тymoshenko Український науково-дослідний інститут цивільного захисту,
  • A Hrachov Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Ключові слова: ствол-генератор піни високої кратності, кратність піни, концентрація робочого розчину піноутворювача, піноутворювач, розпилювач робочого розчину піноутворювача

Анотація

Проаналізовано сучасний стан застосування піни високої кратності як засобу пожежогасіння об’ємним способом та обґрунтовано необхідність розроблення в Україні пожежних стволів-генераторів піни високої кратності. Проведено патентний пошук пристроїв для генерування піни високої кратності з робочих розчинів піноутворювачів, де вказано на особливості складників під час утворення піни високої кратності. Наведено результати досліджень робочих параметрів розроблених експериментальних зразків генераторів піни високої кратності вентиляторного та ежекційного типів. Установлено залежність величини кратності піни, продуктивності за піною та кількості витраченого робочого розчину від співвідношень геометричних розмірів складників генераторів і витрати (тиску) робочого розчину піноутворювача та витрати повітряного потоку. Розроблено два функціональні макети генераторів піни високої кратності ежекційного та вентиляторного типу.

Опубліковано
2020-02-13